فشار بخار مایعات (فصل سوم عملیات ازمایشگاهی پایه دهم)

ساخت وبلاگ
چکیده : فشار بخار(vapor pressure)مایعات محبوس در یک فضای بسته در معرض تغییرات فشار و دما واقع می شوند. در ه... با عنوان : فشار بخار مایعات (فصل سوم عملیات ازمایشگاهی پایه دهم) بخوانید :

فشار بخار(vapor pressure)
مایعات محبوس در یک فضای بسته در معرض تغییرات فشار و دما واقع می شوند. در هر زمان قسمتی از مایع می تواند بصورت بخار در آید؛ تازمانیکه محفظه بسته باشد بخار حاصل نمی تواند فرار کند تا به جایی می رسیم که سرعت تبدیل بخار به مایع و مایع به بخار یکسان است که به آن نقطه تعادلی گفته می شود.آن قسمت از مایع که بخار شده است فشاری را روی فاز مایع خود(و البته روی تمام قسمتهای محفظه) وارد می آورد. فشاری که بخار یک مایع در حال تعادل با مایع خود در دمای ثابتو معین دارد فشار بخار مایع مزبور در آن دما خوانده می شود.
فشار بخار حاصله بستگی به دما، نوع ماده و در صورت مخلوط بودن به ترکیب درصد مایع مزبور بستگی خواهد داشت. هرچه مولکول بزرگتر شود، سنگینتر شده، فشار بخارش کمتر می شود.فشار بخار پاره ای از هیدروکربنها (به همراه بعضی اطلاعات دیگر) در جدول صفحه بعد جهت مقایسه نشان داده شده است.


ـ فشار مطلق(absolute) و فشار نسبی(gage) و را بطه آنها
مقادیر فشار بخار در جدول مزبور بر حسب فشار مطلق (absolute pressure) می باشد در حالیکه در عمل فشاری که با اندازهنما(gauge) سنجیده میشود فشار نسبی(gauge pressure) است. تفاوت این دو فشار و چگونگی تبدیل آنها به یکدیگر در زیر نشان داده شده است.

موارد و لزوم ا ندازه گیری فشار بخار در صنعت نفت
در صنعت نفت در دو مورد عمده با فشار بخار برخورد می کنیم؛
الف) فشار بخار در ظرفها (vessel) و مخازن (tank) که تا در صدی از یک مایع پر شده است که فشارسنج مربوطه نشان می دهد. ظرفها و مخازن معمولا برای حداکثر فشار موجود آن به اضافه 10% حاشیه ایمنی (safety margin) طراحی می شوند.
ب)فشار بخار یک محصول مایع نظیر پروپان، بوتان و میعانات گازی(condensate). 
محصولات تولیدی پالایشگاه می بایست دارای مشخصات ویژه ای بوده، استانداردهایی در آنها رعایت شده باشد تا در بازارهای جهانی امکان حضور و فروش خوب داشته باشند. میزان فشار بخار از جمله مهمترین خصوصیات مورد توجه است که علاوه برکیفیت و قیمت از نقطه نظر ایمنی هنگام انتقال وذخیره سازی نیز فوق الاده مهم می باشد و همواره مورد آزمایش وکنترل واقع می شود. برای اندازه گیری فشار بخار روشها و وسایل خاصی موجود است که در ادامه و ضمن اشاره به روشهای استاندارد ASTM به آنها خواهیم پرداخت.

 
فشار بخار مایعات,فشار بخار مایع چیست,فشار بخار مايع,فشار بخار مایع خالص,جدول فشار بخار مایعات,فرمول فشار بخار مایعات,اندازه گیری فشار بخار مایعات,...
نویسنده : بازدید : 22 تاريخ : دوشنبه 19 مهر 1395 ساعت: 13:18